• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Chính sách bảo mật

     NTN tôn trọng sự riêng tư và muốn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.Chính sách bảo mật dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện.

     Những thông tin được thu thập.

     -Tên, số điện thoại, email

     -Địa chỉ giao hàng.

     Mục đích sử dụng :

     -Giao hàng hoá và các chứng từ đúng với địa chỉ khách hàng đã cung cấp.

     -Thông báo tất cả các thông tin nhằm hổ trợ các khách hàng một cách nhanh và hiệu quả nhất.

     back to top