• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Bơm bánh răng DONGHAE - Hàn Quốc

     Bơm bánh răng DONGHAE - Hàn Quốc

      - Gear pump là gì ?

     Bơm bánh răng là một dạng bơm thể tích hoạt động dựa vào nguyên lý tăng, giảm thể tích - áp suất giữa vùng hút và đẩy. Có 2 loại máy bơm bánh răng chính là ăn khớp trong (Internal gear rotary pump) và ăn khớp ngoài (External gear rotary pump).

     Bơm bánh răng được cấu tạo từ vật liệu chính gang, inox 304, Inox316 phù hợp với từng loại lưu chất và điều kiện làm việc.

     Nguyên lý hoạt động và ứng dụng

     Khi bánh răng chủ động quay tác động làm bánh răng bị động quay theo. Lưu chất chứa trong các rãnh răng và vỏ bơm chuyển từ vùng hút đến vùng đẩy. Vì thể tích chứa lưu chất trong vùng đẩy giảm khi các cặp bánh răng vào khớp, nên lưu chất bị ép và dồn vào ống đẩy với áp suất cao, quá trình đẩy của bơm diễn ra.

     Đồng thời xảy ra quá trình hút  khi cặp bắnh răng ra khớp, thể tích chứa lưu chất  tăng, áp suất chứa lưu chất giảm xuống thấp hơn áp suất trên mặt thoáng làm cho chất lỏng chảy liên tục qua ống hút vào bơm. Quá trình hút và đẩy lưu chất trong bơm xảy ra đồng thời và liên tục.

     Ứng dụng: Gear Pump thường được sử dụng trong các ứng dụng lưu chất đặc có độ nhớt, tỉ trọng, nhiệt độ cao, áp suất cao.

      - Tải catalogue bơm bánh răng DONGHAE tại đây: /content/images/uploaded/Donghae -Rotary gear pump.pdf

     back to top